مطالب

خبر فوری

مراسم خاکسپاری دوباره حبیب ا‌لله کلکانی، از پادشاهان پیشین افغانستان، که قرار بود در تپه شهر آرا کابل دفن شود به خشونت کشیده شد. Read More »

میر عبدالواحد سادات

داشتن ستراتیژی ملی در مقابله با پاکستان :

واقعیت پاکستان بمثابه مرکز امن شرارت پیشه گان جهان و نقش دولت آنکشور بحیث حامی تروریسم ؛ چنان آفتابی گردیده که سرانجام در بحث رسمی وعلنی مجلس نمایندگان ؛ کنگره

امریکا بدان اعتراف نمودند ؛ شاهدان و بخصوص آقای خلیل زاد سرشناس ترین امریکایی افغان الاصل ؛ با این اعتراف و شهادت در پهلوی اذعان بحقیقت ؛ به نوعی عذاب وجدانی وتاریخی خود نیز مرهم گداشته اند .
شاید بهتر بود تا این کلام اقبال لاهوری را در تالار نصب مینمودند که : 
تخم دیگر بکف آریم وبکاریم زنو
زانچه کشتیم زخجلت نتوان کرد در
ما بخوبی درک مینماییم که این لابی و تدویر جلسه در راستای منافع ملی امریکا انجام میآبد و از نخستین گامها برای ترسیم و تعریف جایگاه بعدی پاکستان در بازیهای کلان جیوپولوتیک جهانی خبر میدهد .
قدر مسلم آن است که آنچه انجام یافته ؛ در واقع اثبات حقانیت صدای برحق افغانستان میباشد که طی چهاردهه اخیر قربانی تجاوز وجنگ اعلام نا شده ای پاکستان میباشد وتروریستان و خرابکاران صادرشده ازآنکشور ؛ دمار از روزگار مردم بیرون نموده وهست وبود آنرا در مقاطع مختلف به مخاطره انداخته اند . 
بدینرودراحوال کنونی و بخاطر بهره برداری دقیق از جو ایجاد شده ای جهانی ؛ ضرور است تا درمقابله با پاکستان دارایی سترایژی ملی باشیم . البته در مورد کم وکیف و چگونگی این ستراتیژی دوستان نظر خواهند داد وبدون شک در گام نخست بایدشناخت دقیق از جیوپولوتیسم حاکم بر منطقه و جهان که بر مبنای آن بازیهای کلان منطقوی و جهانی شکل میگیرد ؛ داشته باشیم ( بازیهای بزرگ که مقدرات تاریخی افغانستان ؛ پاکستان و … را تعین خواهد نمود ) . همچنان نیاز مبرم است تا ما تعریف دقیق وروشن از منافع ملی خود داشته باشیم و در گام سوم باید متوجه کا رهای خانگی خود باشیم که فقط و فقط توسط خود افغان ها انجام یافتنی میباشد . ما همین اکنون با بحرانات شدید و خانه بر انداز مواجه میباشیم ( بحران مشروعیت ؛ بحران سیاسی ؛ بحران اقتصادی ؛ بحران اجتماعی و … ) و خطرناکتر از همه بحران اعتماد در مقیاس ملی میباشد ( به گفته وطنی ما ؛ یکی ما ت میگوییم و دیگری از تیاق صحبت مینماید ) یکی در فکر لوی افغانستان است و دیگری عجله برای شناخت دیورند ؛ دارد و دیگری پلان تجزیه پاکستان را طراحی مینماید و … 
بیاد باید داشت که : هیچ کار نمیتوانیم ؛ تا افغانستان متحد و مقتدر ودولت نیرومند ملی که بر قوای مسلح ملی ( غیر قومی و تنظیمی ) متکی و حاکمیت قانون را ملاک عمل قرار دهد ؛ نداشته باشیم . و این مامول زمانی سراب نخواهد بود که برای انجام وظایف یاد شده صادقانه گام نگذاریم . Read More »

مهرانگیز ساحل

« ریحان »
………….

ازوقتی که دوباره خانه آمده بود ، حالتش طور دیگری شده بود.
هفت ماه زندانی بودن او را خیلی گوشه نشین و چرتی ساخته بود.اغلبآ درگوشه یی می نشست و چشمانش دریک نفطه میخکوب می شدند.مادرش که زنی باتقوایی بود هرساعت و هرگری او را به عبادت کردن تشویق میکرد :« Read More »

ل . کریمی استالفی

غبطۀ دد .!!  

« بر دوست مبارک است بر دشمن شوم »

بر خی از روحانیون ریأ کار و ملا های تنگ نظر مان چنان از نو شدن و شاد زیستن در هراسند که ، گویی چند لحظه قبل در حضور خدا و در خوان خدا بودند و از زبان خدا ، خوشی و پایکوبی را ، سینما را ، موسیقی و آواز خواندن را ، عشق را ، جشن عنعنوی و پسندیدۀ نوروز را و در مجموع آنچه که با روح آدمی سازگار و نیاز مبرم روحی جامعۀ انسانییت است ، فتوای حرام صادر می کنند . Read More »

آیا امکان دارد که طالبان با همکاری ایران و روسیه در شمال جابجا شدهاند؟ – نوشته کریم پوپل

عده از سیاست مداران افغانی و پاکستانی ادعا دارند که دولت ایران روسیه با همکاری یکتعداد محدود قومنداناجهادی شمال «احتما جمعیت یا حزب اس می » در جابجا شدن طالبان در شمال افغانستان همکاری نموده است. Read More »

گفتمان

سلیمان دیدار شفیعی

خواننده‏ی عزیز! 

نشریه‏ی پرستوها، در راستای معرفی چهره های فرهنگی و جوانان خبره و خلاق، گفت‏وشنودی را با سلیمان دیدار شفیعی روزنامه‏نگار، شاعر و نویسنده‏ی جوان کشور انجام داده است، که شما را به خوانش آن، دعوت می‏کنیم:

Read More »

فارسی یا دری ؟

فارسی یا دری؟

 

برنا کریمی

مادهء شانزدهم قانون اساسی نوین افغانستان آمده است:
« از جمله زبانهای پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه یی، نورستانی، پامیری و سایر زبانهای رایج در کشور ، زبانهای پشتو و دری زبانهای رسمی دولت میباشند.»

Read More »

نگاهی به زندگی کودکان خیابانی

نگاهی به زندگی کودکان خیابانی «از تولدم پشیمانم»

مبارکشاه شهرام

به هر اندازه‌ که زمان می‌گذرد، از حوصلۀ من کاسته می‌شود، تقلایم جهت زود رسیدن به ‌دفتر، جایی را نمی‌گیرد؛ باید حوصله کنم تا راه‌بندان خلاص شود.
Read More »