گفتمان

گفت و شنید با مشعل حریر

گفت و شنید با مشعل حریر داستان نویس شناخته شده
مصاحبه کننده: شیرین نظیری
درسرآغازسخن ضمن سلام وسپاس، اگربه عنوان مدخل گفت و شنید، شمه ی از زنده گینامه خود را بیان نماید. ممنون می شوم.
با عرض سلام و ادب، مراتب امتنانم به شما پیشکش است که با حجم مشکلات و محدودیت ها هنوز هم در تلاش مدد و نصرت به زنان بوده و در این میان از آن دور دست ها ادبا و فرهنگیان غریب را نیز از یاد نبرده و با آنها صمیمانه یار و یاور هستید.
زنده گینامۀ هرموجود با پا نهادن به عرصه هستی آغاز می گردد که بر این مبنی من در ۱۵ حوت سال ۱ Read More »

گفتمان

سلیمان دیدار شفیعی

خواننده‏ی عزیز! 

نشریه‏ی پرستوها، در راستای معرفی چهره های فرهنگی و جوانان خبره و خلاق، گفت‏وشنودی را با سلیمان دیدار شفیعی روزنامه‏نگار، شاعر و نویسنده‏ی جوان کشور انجام داده است، که شما را به خوانش آن، دعوت می‏کنیم:

Read More »