سیاسی

پس منظر پارلمان در افغانستان و پارلمان آیند ه کشور

گرچه تاریخ ایجاد شورای ملی به سال ۱۳۱۰ هجری شمسی بر می گردد اما اولین شورای ملی، مجلس انتصابی متشکل از زمین داران ،ملاکان ،روحانیون مشران قبایل ومتنفذین قومی بود که توسط نادر خان برگزیده شده بود. نخستین شورای ملی که ۱۱۱عضوداشت مستقیمااز جانب سلطنت ازبین اعضای لویه جرگه ۳۰۰نفری که دومین قانون اساسی را تصویب نموده بود، انتصاب و ریس آن نیز بنابه تصمیم نادر خان عبد الاحد مایا ر تعین شده بود . رییسی که پنج دوره کامل تعویض نشد و عبد العزیز خان مدیر مسوول طلوع افغان بنا به اعتراض به انتصابی بودن رییس مدت سیزده سال را در زندان سلطنت سپری کرد.

شورای ملی زمان ندر شاه و بعد تر از آن در زمان حاکمیت استبدادی هاشم خان ،شورای دولتی فاقد صلاحیت و صرفا تائید کننده و صحه گذار پیشنهاد های حکومت بودند.

دوره هفتم شورا که در زمان صدارت شاه محمود خان بوجود آمد،یکی از درخشان ترین دوره شورا ها در کشور بوده عده قابل توجهی از روشنفکران و مبارزین در این دوره به شورا راه یافتند که نام های همچون عبدالرحمن محمودی،غلام محمد غبار ،نظر محمد نوا ،محمد قاسم برق ،خال محمد خسته ،عبدالحی حبیبی ،گل پچا الفت ،کریم نزیهی ،صلاح الدین سلجوقی ،سید محمد دهقان و عده یی دیگر 

 درخشش خاص دارند.

از دوره هشتم تا دوره دوازدهم باز هم شورا فاقد صلاحیت و متکی به اراده دولت در کشور ایجاد و اعضای آن را عمدتا خوانین ،ملک ها ،روحانیون و مامورین متقاعد دولت تشکیل می داد. در این دوره که با صدارت مرحوم محمد داود مصادف است از دموکراسی و آزادی مطبوعات خبری نیست و شورا صرف و ظیفه دارد که پیشنهاد های دولت را به تصویب برساندو از منافع سلطنت حراست نماید.

انتخابات دوره دوازدهم شورا که بعد از تصویب قانون اساسی جدید در در فضای دموکراسی اعلان شده دولت صورت گرفت ،همچون دوره هفتم شورای ملی توانست تا حدی اراده مردم را تمثیل نموده عده قابل ملاحظه روشنفکران را در ترکیب خود داشته باشد.

Read More »

​آیا صلح امریکائی پیروز خواهد شد؟

محمد الله وطندوست

دونالد ترامپ رییس جمهور تجارت پیشه امریکا ،مسئله جنگ و صلح را در کشور ما و سراسر جهان با دید سوداگرانه می نگرد و مفاد مادی ناشی از جنگ وصلح را  دقیقا محاسبه می کند. وی که بعد ازچندین ماه گویا تعمق و تفکر استراتیژی آن کشور را در قبال افغانستان اعلان نمود ، تقویت نیرو های امریکائی در افغانستان، فشار اقتصادی و سیاسی بر پاکستان،عملیات علیه هراس افگنان به شمول طالبان را در سرلوحه کار خود قرار داده به نظامیان خود در افغانستان صلاحیت داد تا هر زمانیکه لازم می دانند به هراس افگنان طالبی و

داعشی ضربات مرگبار وارد نمایند. Read More »

آیا باور های انترناسیونالستی با شکست مواجه شده است؟

محمد الله وطندوست

دوستی در صفحه مجازی نوشته است:

«شکست باور های انترناسیونالستی چپ و راست و سقوط حاکمیت داکتر نجیبالله بعنوان آخرین نماینده حزب دموکراتیک خلق و حاکمیت قبایلی دریچه های مرموز درک حقیقت در رابطه با تمامیت طلبی قبیله سالاری را بروی اکثریت مطلق مبارزین راه عدالت خواهی در زمینه اقوام و ملیت ها کشود….»

Read More »

   بحران افرینی به نفع کیست؟

از آغازین روز تشکیل حکومت به اصطلاح وحدت ملی تا امروز مردم افغانستان شاهد بحران آفرینی اربابان قدرت بوده ، تیم های تشکیل دهنده حکومت بجای حل مشکل مردم  هر روز مشکل افریدند وبا زیر پا گذاشتن همه پرنسیب ها ، ارگ و سپیدار بجان هم افتیدند.

Read More »

سرنوشت جنگ و صلح را بیگانگان تعین می کند

محمد الله وطندوست

همه جهان مهربانتر از مادر خواهان صلح و ثبات در کشور ما اند؟!

        روسای جمهور امریکا و چین در ملاقات بیجینگ ضمن بحث بر مسایل جهانی مسئله افغانستان را نیز مورد بحث جدی قرار داده هر دو جانب همکاری شان را در تامین صلح در کشور ما ابراز داشتند.. 

         کشور های شامل اتحادیه شانگهای نیز تمایل خود را در تامین صلح کشور ما ابراز داشته از نفوذ هراس افگنان در افغانستان اظهار نگرانی نموده اند.

          کشور های اروپایی عضو ناتو نیز خواهان همکاری در تامین صلح اند.

Read More »

مسوول کیست؟

جناب رییس جمهور در یک بیانیه عالمانه شان فرمودند که ما تا هنوز تعداد نفوس کشور را نمی دانیم. تعداد مامورین دولت را نمی دانیم. مقدار مصارف ، هدف و نتیجه مصارف خود را نمی دانیم و در مورد پروژه های انکشافی معلومات دقیق نداریم. جناب شان متذکر شدند که در گزارش پروژه های انکشافی یکی از وزارت ها پنجاه اشتباه را متوجه شده اند.

اکنون سوال اینجاست که مسوول چنین وضع نابسامان کیست؟ کی باید پاسخگوی این ندانم کاری ها باشد؟

Read More »

هفته سوم وچهارم اکتوبر

یادداشت هفته

یک:   می گویند کتابی با سابقه دو هزار ساله از نزد قاچاقبرا ن آثار عتیقه در ولایت میدان وردک بدست آمده است. طبق اظهار مسوول اطلاعات و فرهنگ ولایت ، این کتاب بر روی پوست آهو نوشته شده وشاید بخشی از اوستا باشد. در صورتیکه حدس مسوولین اطلاعات و فرهنگ درست باشد، کتاب متذکره می تواند از اهمیت بزرگی برخوردار باشد. لهذا از مسوولین اطلاعات و فرهنگ کشور مخصوصا ریاست آرشیف ملی جدآ تقاضا می گردد که به دریافت کتاب متذکره و تثبیت ماهیت آن بذل مساعی نموده ، جامعه فرهنگی را در مورد قدامت تاریخی و محتوای آن در جریان قرار دهند تا بخشی از تاریخ کهن کشور بیشتر روشن گردد.

این تذکر را بخاطری لازمی می دانم که هزاران اثر با اهمیت تاریخی در سال های حاکمیت جهادی مورد دستبرد قرار گرفته و در بدل پول نا چیزی به کشور های دیگر قاچاق گردیده است که متاسفانه این روند هنوزهم ادامه دارد.

Read More »

حاکمان ما چگونه سیاستی در قبال پاکستان دارند؟

از زمان صدارت مرحوم محمد داود تا ختم زمام داری شهید دکتور نجیب الله، سیاست دولت ها در قبال پاکستان مشخص بود. دولت های متذکره هیچ گونه کرنشی را در برابر دولت پاکستان بر نتافته  با قاطعیت از منافع کشور و خط مشی مطروحه خود در برابرپاکستان دفاع می نمودند.و حتی با زیاده روی های مرحوم محمد داود در پشتونستان خواهی، احتما ل درگیری نظامی میان دو کشور نیز متصور بود و قوای مسلح کشور همیشه در مقابله رو در رو با پاکستان آماده گی داشت.

Read More »

در بارهء نظر بهاره جلالی :

سمع حامد

یک : بهاره جلالی ” بهاره جلالی” است نه پدر اش


دو: بهاره جلالی از کتاب پدرش نقل قول کرده بنا براین باید ما کتاب پدرش را نقد کنیم و از نظر تاریخی برداشت او را رد یا تایید!
سه : برداشت بهاره جلالی از کتاب جلالی ” گله یی” است یعنی گوسفندی. حتا اگر نظر پدر اش” درست” باشد ( که نیست) باید آدم زیاد گوسفند باشد که آن را به همه هزاره ها تعمیم دهد. در این صورت وابسته گان قومی بهاره Read More »

آهای مردم!

قاسم آسمایی

 ما را به جنگ پوهنتون و دانشگاه و… و… ، قوم، سمت وزبان، شمال وجنوب و … مصروف ساخته اند تا در پناه آن قبر زبان دری/فارسی را چقرتر حفر کنند.

تحقیر وتخریب زبان دری یا “دُر قیمتی که هیچگاهی در پای خوکان ریخته نشده است” امروز                              بازیچۀ بازیگران دوران شده است ووزارت امور خارجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیشگام این تخریب است.

Read More »