علمی

ساخت و ساز خودسرانه

نگرانی یونسکو از ساخت و ساز خودسرانه در نزدیکی ساحات تاریخی بامیان

سازمان یونسکو، یا سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد ساخت و سازهای خود سرانه را در نزدیک بخش های باستانی ولایت بامیان تهدیدهای جدی در برابر نمای فرهنگی این ولایت می داند. مقام های این سازمان در نامه یی از حکومت می خواهند تا جلو ساخت وسازهای خودسرانه را در نزدیک میراث های فرهنگی این ولایت بگیرد.

Read More »

الکل و قهوه

نوشیدن همزمان الکل و قهوه با شما چه میکند

اگر تا به حال فکر می‌کردید که نوشیدن قهوه پس از مصرف الکل می‌تواند مستی را «بشوید و ببرد» و سموم الکل را از بدن خارج کند، بدانید که سخت در اشتباهید. ترکیب الکل و کافئین نه تنها خطرناک، بلکه حتی ممکن است مرگ‌آور هم باشد.

Read More »