اقتصادی

مشکل آفرینی پاکستان

مشکل آفرینی پاکستان در راه صادرات میوه افغانستان

پاکستان همواره تلاش کرده تا با مشکل افزایی فرا راه صادرات کشور به بازرگانان افغان زیان وارد کند.

آمارهای اتاق‌های تجارت و صنایع نشان می‌دهد که پاکستان همه ساله با افزایش تعرفه‌های گمرکی در فصل برداشت میوه و سبزی در کشور جلوی صادرات این کالاها را می‌گیرد.

Read More »