Author Archives: نجیب برید

آیا امکان دارد که طالبان با همکاری ایران و روسیه در شمال جابجا شدهاند؟ – نوشته کریم پوپل

عده از سیاست مداران افغانی و پاکستانی ادعا دارند که دولت ایران روسیه با همکاری یکتعداد محدود قومنداناجهادی شمال «احتما جمعیت یا حزب اس می » در جابجا شدن طالبان در شمال افغانستان همکاری نموده است. Read More »

احمد ظاهر هنرمند بدیل نسل جوان

احمد ظاهر هنرمند بدیل  نسل جوان

احمدظاهر در بیست و چهارم جوزای سال ۱۳۲۵ خورشیدی در ولایت لغمان دیده به جهان گشود. تحصیلات خود را تا صنف ۱۲  در لیسه عالی حبیبه و فوق بکلوریا خود را  در  دارالمعلمین کابل به  پایه اکمال رسانید.

Read More »