38825072_257716278177150_9176844660432175104_n

افغانستان به شخصیت های روشنگر ضرورت دارد

Facebookgoogle_plusFacebookgoogle_plus

افغانستان از جمله معدود ممالکی است که دچار بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و خشونت‌ها و ناامنی‌ها با وجود سقوط طالبان و تشکیل دولت جدید افغانستان ادامه دارد. اینکه چه عوامل و نیروهایی باعث استمرار این اغتشاشات سیاسی، ناامنی‌ها، بی‌ثباتی و افراط‌گرایی و تروریسم در افغانستان می ‌گردد مربوط به نکات موهوم سیاسی، قومی و مذهبی ای کشور میباشد. وجود نیروها و بازیگران متعدد و گاه هم متعارض، رقابت اجنبیان در افغانستان، قوم ‌گرایی و گرایش‌های سیاسی، فقدان قانونمندی و قانون ‌مداری حاکم، ضعف قدرت مرکزی برسر اقتدار و امثالهم  بخشی عمدۀ این پیچیدگی ها و مسائل افغانستان را تشکیل می‌ دهد. به جرات میتوانیم بگوئیم که افغانستان طی چهار دهه اخیر، همواره صحنه منازعه، رقابت و ستیزه ‌های بازیگران و متجاوزین منطقوی و فرامنطقوی بوده‌ است و عوامل مختلف سیاسی، فرهنگی، مذهبی، حزبی، قومی، نژادی، اقتصادی و اجتماعی فرصت‌های لازم را برای ایجاد امنیت و ثبات ملی فراهم نساخته و به همین دلیل  است که منازعات و کشمکش‌ها در افغانستان هم چنین بی‌اعتناست.

یکی از عوامل عمده و بنیادی عقبمانی درین کشور خشونت‌هایی است که در سراسر افغانستان خاصتاً به زنان روا داشته می‌ شود، تجاوز جنسی و آزارهای روی جاده ها و خیابان ها و انواع مختلف خشونت که ریشۀ اصلی آنرا جهل و کمسوادی زنان و به طور اخص مردان تشکیل میدهد.

گرچه نهادهای مدنی و حقوق بشری در افغانستان طی چند سال گذشته کار های عمده ای  را در عرصۀ برابری جنسیتی انجام داده‌اند، مثل برگزاری مواضع آموزشی و روشنگری برای زنان. مگر از آن‌ جایی که نقض حقوق زنان عمدتاً توسط مردان جامعه صورت می‌گیرد، لازم است تان علاوه بر زنان بر مردان جامعه هم امکانات آموزش سواد و روشنگری در ارتباط با حقوق زن در خانواده و جامعه فراهم گردد. بدون شک اگر  وضعیت همین ‌طور که جریان دارد به پیش برود و قوانین موضوعه آزادی‌ های نسبی را به زنان خلق کند و سنت زن ‌ستیزانه و مردسالارانه به قوت و شدت در تفکرات ما جاری نگهداشته شود، ما همه‌ روزه شاهد کشتن ها، به تنور انداختن ها، بریدن گوش ها و بینی های زنان و محاکمه‌ های صحرایی مردان… خواهیم بود. در ادامه چنین وضعیت توهم‌آلود و وحشت‌ناک حتی زنان آزاد و تحصیل ‌کرده و مدنی هم زمانی خواهد رسید که این فجایع را تجربه نمایند. مگر این‌ که توأم با تصویب قوانین برای عملی شدن  قوانین، برنامه وجود داشته باشد. عرف جای خود را به قانون بدهد. حقوق و آزادی زنان تنها در گفتار و رفتار نه بلکه در افکار و اذهان زنان و مردان جامعه اتفاق بیافتد. زنان، آگاهانه از آزادی‌های شان مستفید شوند و مردان هم به آن‌ها آگاهانه حق قایل شوند، زنان را شخصیت مستقل حقوقی بپندارند و هویت زن در ادامه هیچ مردی تعریف نکنند

به هر حال در همچو حالت و اوضاع سیاسی و اجتماعی، افغانستان به مردان و زنان دانا، فعال، روشن و روشنگر ضرورت دارد تا همچو اشخاص با نظرات نیک و روشنگرانۀ شان بتوانند عرف و عادات حاکم بر جامعۀ فعلی را متأثر ساخته برای بهبود وضع زنان در کابل و سائر ولایات افغانستان حتی در قانون اساسی افغانستان اثر گذار باشند. بر مبنای همین مرام و مقصد خانم زرغونه ولی شاعر، نویسنده، فعال سیاسی و مدافع حقوق زن در برون مرز افغانستان، مسؤول شورای مهاجرین افغان ها در بریمن جرمنی، یکی از گردانندگان برنامۀ اروپائی تلویزیون «دریچۀ بهار» و بالاخره مسؤول وبسایت مروارید سبز با تقبل تمام خطرات بی امنیتی و مشکلات اقتصادی مصمم شده تا برای دفاع از حقوق حقه و بشری زنان افغان خودش را منحیث نمایندۀ مردمش در کابل در جمع وکلای پارلمان کاندید انتخابات پارلمان کند و ازین طریق بتواند به وطن و مردمش مصدر خدماتی گردد.  حمایت ازین خانم با همت و پر کار که زندگی پر از عیش و رفاه خودش را با فرزندان دلبند و خانواده و دوست و اقاربش در یک کشور مرفه اروپائی رها کرده برای التیام درد خواهران هموطنش همه عیش و آرامش را قربان نموده و به خدمت میپردازد، وظیفۀ هر هموطن مردم دوست ما میباشد. موفقیت و سرفرازی این خواهر مارا درراه که به پیش گرفته است آرزو میکنیم. و از شما خواهران و برادران هموطن و دلسوز و مردم دوست صمیمانه تقاضاء مینمائیم تا با حمایت و پشتیبانی تان از چنین شخصیت های روشنگر که هدف شان صرف خدمت به وطن و هموطنان شان میباشد آنها را روحیه داده و به طریق غیر مستقیم به افغانستان و زنان افغان خدمت صادقانۀ را انجام دهید.

با حرمت

صالحه واهب واصل

About VIP

x

Check Also

38600887_1749418721821968_3485455781355061248_n

بند امیر بامیان

دوستان عالیقدر  ‎اینک غرض مزید معلومات شما عزیزان نکته چندى در رابط به بند امیر ...