logo (4)

گزازش شبی با میرزا عبدالقادر بیدل

Facebookgoogle_plusFacebookgoogle_plus

 

بتاریخ ۱۲- ۵- ۲۰۱۸ با شکومندی خاصی در شهر وایله کشور شاهی دنمارک بطور  وسعی وکسترده به اشتراک شاعران نویسنده گان ، هنرمندان سینما و تیاتر، هنرمندان عرضه موسقی از سراسر اروپا و دنمارک تدویر یافت  این برنامه با شکوه تا ساعت ۲ شب ادامه داشت

دارای ۴ بخش بود سناریوی این نشست را دوست خوبم شاعر وارسته وزیبا کلام رزکوب عضو کمیته اجرائیه تهیه و بدسترس ما قرار داده بود از این عزیز مهربان سپاسمندم یکی از بهترین سناریوی های دربیرون مرزی به حساب میاید با بوجود از طرف گردانیدان برنامه کمی تغییر با وجود امد اما اصل برنامه درمحور ان سناریوی منی چرخید

قابل یاد اوری میدانم دراولین نشست کمیسیون برکزاری محفل تصمیم اتحاد شد گوینده موافق دکلماتور بدلیل میلاد جان شریف طور مستقل دراین برنامه حضور داشته باشد واین دوست خوبم پیشنهاد کمسیون را پذیرفت تا ختم این نشست ادبی طور مستقل به کار های هنری خود ادامه داد من منحیث مسول انجمن فرهنگی پرستو های مهاجر ازاین دوست خوبم ابراز قدر دانی می کنم

از اغاز کار میلاد حان شریف اولین اعلان برنامه را اماده ساخت بعد از کلیپ تصویری اماده نمود و لوح تقدیر و کارت های دعوت را طرح ودیرین نموده و بدسترس ما قرار داد از کار و فعالیت اش یک جهان سپاس

در کمیسیون از انجمن ها ، نهاد ها و نبیاد ها و کانون های ادبی اقاضا شد تا نوع همکاری خود را به کمیسون برگزاری  مشخص اعلان دارند اما هیچ یکی از این نهاد طور مشخصس با ماهمکاری نکردند واما طور دامدار درکنار ما بودند طور وسعی دراین برنامه اشتراک نمودند

درنشست فوق الذکر ازاین نهاد ها ادبی و فرهنگی نام برده نشد از دست اندرکاران این نهاد های عدز خواهی میکنم تمام مسولین و دست اندرکاران نهاد ها مذکوز بحیث مهمان دعوت و اشتراک نموده بودند

این محفل باشکوه تحت نظر و مدیریت انجمن فرهنگی پرستوهای مهاجر برکزارشده بود من از صمیم قلب از دست اندرکاران انحمن فرهنگی پرستو های مهاجر سپاس گزاری می نمایم .

اجازه دهید از شروع تاختم برنامه شب با میرزا عبدالقادر بیدل مکث کوتاهی داشته باشم

برنامه با تلاوت ایه ی قران گریم توسط ولی قاسمی اغازبه کار خود اغاز نمود بعد از ان با سرود همیشه گی انجمن توسط هنرمند محبوب و صدا ی رسا احمد ضیا رشیدی بنام پرستوی ازادی  شروع بکار نمود درختم آهنگ زیبا نقیب الله طوفان  پیام خوش امدید را بخوانش گرفت مورد توجه حاصرین قرار گرفت بعدا پیام افتتاحیه این محفل بیادمی توسط نجیب برید مسول انجمن فرهنگی پرستو های مهاجر قرائت این پیام کوتاه و همه جانبه مورد استقبال همه اشتراک کنندگان قرار گرفت به گف زدن ها هماری میشد .

بعد از ختم پیام افتاحیه بیدل شناس موافق  شاعر شیرین سخن عضو هئیت مدیره انجمن عزیزه جان عنایت دارند هشت جلد  محموعه ی شعری درمورد اشعار میرزا عبدالقادر بیدل و کارایی ان در اشعار معاصرین طور مفصل صحبت نموده صحبت های این شاعر وارسته وبیدل شناس بکلی تازه بود وتا حال کسی دیکر دراینمورد صحبت نکرده بود با استقبال بی شابیه قرار گرفت بعدن محقق و بیدل شناس شاعر ونویسده محترم زرکوب عضو هئیت  کمیته اجراییه مکث کوتاهی برواژه های در اشعار بیدل  داشت و روشنی انداخت  کار برد واژه ها در اشعار میرزا عبدالقادر بیدل که از طرف حاضرین به کف زدن های پی هم مورد استقبال قرار گرفت .

همچنان دراین بخش نشست شب با میرزا عبدالقادر بیدل  پیام انجمن فرهنگی پرستوهای مهاجر توسط جمیله عضو هئیت مدیره و مسول کمیته زنان انجمن بخوانش گرفت شد این پیام حرف های جدی در دل خود داشت به عزیزان فرهنگی ودوستدارن عرضههنری و فرهنگی و کلتوری امیدوارم دراینده نهاد های همکار پیشنهاد های دست اندرکاران انجمن ما را درنظر  باگیرند .بعدن پیام گلخوشه ها هنر توسط فوزیه جان میترا رئیس انجمن فرهنگی گلخوشه های هنر قرائت گردید درختم پیام خوش خوانی دوگانه توسط دیکلماتوران موافق میلاد جان شریف و فوزیه جان میترا صورت گرفت مورد توجای جحاصراین درمحفل قرار گرفت . دراین قسمت برنامه  نوبت به صدای  همیشه اشنا احمد ضیا رشیدی هنرمند محبوب با صدای مخملی خود محفل مارا زیب وزینت دیگر بخشید جا دارد ازاین دوست خوب و عزیزم  ابراز قدر دانی نمایم  اهنگ های احمد ضیا جان رشیدی مورد اسقبال گرم دوست حاصر در تالار قرار گرفت .

دراین قسمت برنامه شاعرزیبا کلام معاون انجمن فرهنگی پرستو های مهاجر عضو هئیت مدیره انجمن فریبا جان اتش دو شعرخود را خوش خوانی کرد سخت مورد توجه عزیزان قرار گرفت و سالون

را به صدا دلنشین خود  به شور اورد من منحیث عضو انجمن ازاین خواهر مهربانم سپاس گزارم به این صدا رسا محفل خود را رنگین ساخت صدایش همه رسا باد .

درختم خوش خوانی شعر فریبا جان برای یک ساعت تفریحی اعلان شد برای صرف غذا

قابل یاد اوری میدانم غذا شب توسط دوست عزیزم دکتر حمید مستقیم پخت شده بود غذا از طرف انجمن فرهنگی پرستوهای مهاجر تهیه خدمت عزیزان رایکان طور تحفه توزیع شد 

حمید مفید شاعر زیبا کلام از راه دور تشریف اوری بود نشست ما را رنگین ساخته بود با خوش خوانی زیبا و دلنشین نشست را رنگ بوی دیگری داد این شخصت بزرک یار و یاور انجمن پرستوهای مهاجر است .

دوستان گران ارج دراین قسمت بیوگرافی فوزیه میترا توسط نور الله پروانی عضو هئیت مدیره به خوانش گرفت شد نام افتخاری که از طرف انجمن فرهنگی پرستوهای مهاجر براین این دکلماتور موافق در نظر گرفته شد بود و در کیمته های انجمن تصویب شد بود ستاره درخشان ادب کشور اعلان کردید و تندیس زیبایی که انجمن پرستو های در نظر گرفته بود توسط ضیایی معاون انجمن برایش تقدیم شد

وبا سخن گوتاه از حضورش  قدردانی  نمود این موفقیت را من نجیب برید هدیت مدیره و کمیته اجراییه تبریک عرض میداریم .

دربخش دوم چند اهنگ توسط امان رمان اجرا شد اهنگ این هنرمند مورد توجه دوستان هنردوست قرار گرفت

بعدن شعر پیشتو توسط باو راه زمانی  خوش خوانی شد مورد توجه علاقمندان اش قرار گرفت

شعر زیبا حضرت میرزا عبدالقادر بیدل توسط نادره صافی عضو هدیت مدیره انجمن گلخوشه ها هنر خوش خوانی شد

همجنان شعر مخمس زیبا حضرت ظریفی شاعر وارسته و زیبا کلام توسط علی زاده یکی از موسسین انجمن و عضو هئیت مدیره خوش خوانی شد با صدا رسا سالون را به شور اورد

دراین پیام اتحادیه دوستی افعان – دنمارکی شهر وایله دنمارک توسط محبوب فراهی به سمع عزیزان رسانیده شد در پیام درمورد وحدت و همبستگی هموطنان عزیزم در شهر وایله تدگره داده شده بود

دراین بخش بازهم احمد ضیا رشید هنرمند خوش اواز با سیلقه با اهنگ های زیبا فضا سالون را تغییر داد  عزیزان در سالون با دل وجان اهنگ ها این هنرمند عزیز را گوش میگردند .

بعد از ختم اهنگ های احمد ضیا رشید نوبت  سیما وتیاتر رسید دراین بخش هنرمندان محبوب وخوب تحت نظر تنویر صاحب وتیم کارش اجرا شد این بخش برنامه نیز مورد توجه جدی حاضرین قرار گرفت لبخند به لب دوستان جاری شد از کار و فعالیت این عزیزان یک جهان سپاس بهامید هماری های هرجه بیشتر این عزیزان در برنامه های بعدی

دراین قسمت نوبت به زرغونه جان ولی برنامه ساز دریجه بهار و عضوهئیت مدیره انجمن فرهنگی پرستوهای مهاجر رسید شعر زیبا خود را خوش خوانی نموده ازطرف عزیزان درسالون به کف زدن های پیهم استقبال شد

همجنان دراین بخش برنامه صمد کارمند مسول برنامه دریجه بهار با صحبت های شیرین ودوستان خود حاضرین در سالون را به داخل کشور برد و کار و فعالیت خود در عرضه های مختلف صحبت کرد

نتیجه گیری جلسه توسط محمد الله دطندوست معین سابق اطلاعات کلتور صورت گرفت کمی وکاستی ها این نشست برملا شد از لطف این عزیز یک جهان سپاس .

در بخش جهارم واخر نوبت به هنرمند خوش اواز  زیبا رو نگار ماندگار رسید با اهنگ های زیبا و مست  خوب از چشم عزیز پرید و تا ساعت ۲ شب محفل ما را رنگین ساخت . با اهنگ ها مست و دلنشین فضا محفل تغییر گرد وهم عزیزان  نگارماندگار را همرای می گرد . هدیت مدیره و کمیته اجراییه از تشریف اوری این هنرمندان محبوب ابراز قدر دانی میکند تقدیر نامه که در نظ ردارم خدمتش  توسط  نوس عزیز عضو هئیت مدیره مسول ارتباط خارجه تقدیم خواهد شد

از کار و فعالیت اعضا انجمن دریک نشست تقدیر خواهد شد کمی ها وکاستی ها نشست شبی با بیدل بررسی و تدبیر جدی برای نشست های بعدی گرفته خواهد شد

About VIP

x

Check Also

38600887_1749418721821968_3485455781355061248_n

بند امیر بامیان

دوستان عالیقدر  ‎اینک غرض مزید معلومات شما عزیزان نکته چندى در رابط به بند امیر ...