عایشه درانى کى بود ۱٫۸٫۲۰۱۸

Facebookgoogle_plusFacebookgoogle_plus

دوستان عزیز و عزیزالقدر سوژه امروزى ام را در موردِ یک شاعره افغان و  ‎‫مکتب عایشه درانى کابل اختصاص داده ام، امید مورد تفوق شما قرار گیرد. ‎‫عایشه درانى بنت یعقوب علی خان بارکزاهی شاعره بزرگ افغان درنیمه دوم ‎‫قرن دوازده هم در شهر کابل تولد یافته و علوم  ‎‫صرف ، نحو ، معانی ، بیان ، تجوید و ادبیات را در محلهِ بنام (توپچی ها) ‎‫شهرت داشت به پایان رسانید.و به عمر بیست سالگی شروع به سرودن  ‎‫اشعار نمود. اولین شعر خود را در حضور تیمور ‎‫شاه درانی در تعریف افق گلفام گفته است .تیمور شاه از قریحه شعر سرایی ‎‫او حمایت نمود.  ‎‫ از قسمت اول دیوان خطی عایشه درانی به خوبی محسوس ‎‫میگردد که شاعره از حیات خود خشنود بوده و رضایت کامل داشت. ‎‫ولی قضا و قدر ضربه سختی بر او نواخته و تمام خوشی او را از او بریده ‎‫بود.زیرا یگانه پسر او که (فیض طلب ) نام داشت و مانند پدر عایشه ‎‫(توپچی ) باشى بود. در مقدمه کشمیر در سال (۱۲۲۷) با محمود شاه درانی ‎‫و وزیر فتح خان بارکزایی به سمت (میرآنش) به آنجا رفته بود و در آنجا ‎‫به عمر (۲۵) سالگی کشته شد . و مادر را مبتلای غم و غصه ساخت ‎‫قسمت دوم دیوان اشعار او که قلمی بوده است، این مادر داغ دیده، ‎‫ هشت سال بعد از مرگ پسر اش  ‎ در روز پنج‌شنبه ۲۶ ماه میزان سال ۱۲۳۲ در کابل فوت نموده در اونچی باغبانان کابل مدفون گردید. ‎‫عایشه درانی دیوان مکمل دارد که آنرا به تاریخ (۲۶رجب سال ۱۲۳۲) ‎‫تمام نموده بود که خوشبختانه دیوان او از بین نرفته و به امر امیر  ‎‫عبدالرحمن خان در سال  ‎‫ (۱۸۸۹) چاپ گردید. ‎‫این اولین دیوان زن افغان می باشد که به اجازه امیر عبدالرحمن خان به چاپ رسیده ‎ در کابل مکتبِى دختران به نام عایشه درانى تا صنف دوازدهم در جوار مقبره تیمور شاه از سالیان قبل بنا یافته،گرچه این مکتب شامل لست اماکن تاریخى و موزیم هاى شاروالى کابل نگردیده و در مورد تاریخچه این مکتب، تعداد صنوف درسى ، گنجایش شاگردان، و تعداد معلمین ان (در رسانه هاى جمعى) از طرف مسولین اماکن و موزیم هاى شاروالى کابل چیزى گفته نشده است، با انهم ‎این مکتب که در اثرجنگ هاى اخیر که ویران و متضرر گردیده بود،در سال ۲۰۰۲ به اساس کمک هاى جمهورى معارف پرور فدرالى المان ، بر علاوهء بازسازى با گشایش ساختمان یک باب جمنازیوم جدید ارتقاع و به دوام فعالیت اش آماده گردید

About VIP

x

Check Also

38600887_1749418721821968_3485455781355061248_n

بند امیر بامیان

دوستان عالیقدر  ‎اینک غرض مزید معلومات شما عزیزان نکته چندى در رابط به بند امیر ...