دکلمه اشعار

مقام عاشقی

شعر: از نجیب برید
صدا: عبرت احمد

 

اعدام قناری

سروده از  بانو راحله زیا

عید قربان

 سروده از  آقای نجیب برید

سنگ میبارد

  سروده از  آقای اسد بدیع

ای مومن

از باور تا تقدیر

به مثال

سروده از آقای سلیمان دیدار شفیعی

بیا گریه کنیم

درد عشق

نوروز مبارک باد

 سروده از  آقای نجیب برید

دلم اس می کند

فریاد زن

بهار

سروده از  آقای نجیب برید

دکلمه از آقای میلاد شریف