مطالب

شرم باد بر رهبران و سردمداران فاسد کشور

محمد الله وطندوست

می گویند پنجاه فیصد قلمرو کشور به اختیار طالبان و دیگر هراس افگنان قرار دارد.  

دو ملیون معتاد در کشور وجود دارد که هر روز بر تعداد شان افزوده می شود.

نزدیک به چهل فیصد مردم زیر خط فقر زنده گی دارند .

Read More »

 مواد مخدر یا تروریسم پنهان یکی از انگیزه ها، اهداف ومنبع تمویل جنگ جاری در کشور

قاسم آسمایی

  • «جنگ پنهانی سیا در دهه ۸۰ میلادی برعلیه “کمونیزم” در افغانستان باعث شد تا افغانستان به بزرگترین تولید کننده اوپیوم تبدیل شود. ملیون ها دالر بدست آمده از تجارت هیروئین منبع خوبی بود تا ملیشه های افغان را از نظر مادی در جنگ کمک کند واز بار سنگین سیا در این مورد بکاهد
  • جنگ جاری در کشور،  وطن ما را به بهشت مافیای مواد مخدر جهانی تبدیل نموده است و بنابر همین علت نیروهای گوناگون داخلی وخارجی در تداوم این جنگ ویرانگر و خانمانسوز، ذینفع، شریک وعلاقمند اند و به برکت آن، بر ثروت آنها افزوده میگردد و بدین جهت حامی، تمویل کننده و مشوق آن هستند.
  • «تریاک وهرویین سلاح مخوفتر از سلاح شیمیایی و کشتار جمعی است.»
  • ارزش تخمینی قاچاق جهانی مواد مخدر در سال ۲۰۰۳در سطح تولید، حدود ۱۳ملیارد دالر،  در سطح عمده فروشی ۹۴میلیارد دالر ودر سطح خرده فروشی (پرچون فروشی ) ۳۲۰ میلیارد دالر بوده است.
  • سهم دهقان مصیبت زده کشور که با کار شاقه وقبول خطرات گوناگون مالی و جانی آنرا کشت مینماید؛ از این عاید هنگفت تنها۱۷۰ – ۲۵۰دالر در مقابل هر کیلو تریاک است وبس.
  • مقابله با  کشت، پروسس و قاچاق مواد مخدر تنها در وجود یک دولت ملی و متعهد به خدمت گزاری به مردم و مبرا از فساد متصور است و بس.

***

Read More »

خبر خوش و قابل افتخار برای همزباان!

حضرت ظریفی
خوش بختانه زبان فارسی بعنوان چهاردهمین زبان علمی جهان شناخته شد.
پیوسته بر پژوهش های جهانی سال ۲۰۱۶ میلادی نشان می‌دهد که زبان فارسی جایگاه ۱۴ دنیا از لحاظ تولید علم دنیا را کسب کرده است که در مقایسه با سال ۲۰۱۲ میلادی هفت پله ارتقا و ۵۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.
امید این هست که گسترش و نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان روز به روز بیشتر

Read More »

اشپلاق او و شمیم گل های اکاسی

مشعل حریر

و آن آدینه روز سلطانم را با جامه سپید دیدم، جامه ای که قد رسایش را رستاتر مینمود و نماد و نمود از عشق بود، همگون لباس سپید من که مادرم میگفت با این لباس شبیه فرشته ها میشوی، معصوم و پاکیزه! و او میگفت با این

 . رنگ، قشنگترین و خوشرنگترین زن دنیا

Read More »

تقسیم مجدد کرسی ها در میان شرکای قدرت

حکومت به اصطلاح وحدت ملی از همان آغاز به شرکت سهامی همانند بود که شرکا نه با توافق بلکه با اختلاف نظر, این شرکت را ایجاد نموده بودند. در مورد تعین وزرا و تقسیم کرسی های بلند دولتی هموطنان عزیز شاهد

اند که ماه ها وقت گذشت و بالاخره کابینه معیوب و نا قص مصلحتی متشکل از فاسدین قبلی و تازه دم به پارلمان معرفی شد و در آنجا نیز معامله های ضد منافع مردم باعث تایید و یا رد وزرا گردید و حتی شائبه تطمیع وکلا نیز

.سر زبان ها بود

Read More »

آیا گسترش داعش خطر جدی محسوب می گردد ؟

محمد الله وطندوست

سخنگوی وزارت دفاع در حالیکه موجودیت داعش را در جنوب کشور می پذیرد اما با قاطعیت اظهار می دارد که داعش در شمال جای پا ندارد و بهیچ صورت امکان گسترش آن موجود نیست و گویا تفکر داعشی در شمال

بستر مناسب رشد را ندارد.

   Read More »

راه تر یک قطره اشک

مشعل حریر
 … یاد خودم افتادم و یاد سوختن در آتشی که هیزمش را خودم با دستان خود فراهم آورده بودم و دیده به دانسته سوی آتشکده ای راهی بودم که از دور گرم و درخشان به نظر میرسید، ولی در نهایت آتشکده بود، جا و جایگاه

Read More »

معبد باتو کیو و تعبیر خواب من

 از زینه ها بالامیرفتم، زینه های که در طول یک ماه و چند، چند و چندین بار با او پیمودم و هر بار که پا به هر پله میگذاشتم، 
 آرزو میکردم، آن پله ها بلندتر و بیشتر از معبد باتو کیو گردند، معبدی که دو صد و هفتاد و دو پله داشت و روزیکه آن را پیموده بودم، پله ها و واده گذار و کار گزاران آن را در دل نکوهش کرده بودم، ولی امروز آن معبد و آن

Read More »

بوی گندم تازه در مزرعه

مشعل حریر
 وقتی چشمانم را کشودم، آسمان به رنگ صورتی ملایم و بی نظر که مخصوص سپیده دم مشرق زمین است درمی آمد. پیرامون آن دو تاریکی به تدریج جای خود را به مه رقیق و خاکستری رنگی میداد که در لابلای بوته ها و

Read More »