تاریخی

حکیم سنایی غزنوی

مثنوی “حدیقه‌الحقیقه یا الهی‌نامه یا فخری نامه” سروده “حکیم سنایی” از جمله پرارج‌ترین منظومه‌های زبان وادبیات عرفانی کهن فارسی است، که در آن، شور و سوز عارفانه با لطایف و اسرار حکمی همراه شده‌ است.

“ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی یا حکیم سنایی” (۴۷۳۵۴۵ قمری)، از بزرگ‌ترین شاعران قصیده‌گو ومثنوی‌سرای زبان پارسی است، که در سدهٔ ششم هجری می‌زیسته است. Read More »

یعقوب لیث صفاری

آغاز قدرت گیری یعقوب

یعقوب، فرزند لیث، رویگر زاده‏ای سیستانی، از اهل قریه قونین؟ بود که در جوانی به همراه برادرانش: عمرو و علی، در عیاریها و شبگردیهای شهر شرکت می‏جست.

Read More »