اشعار

مثنوی غزلی

مثنوی غزلی بر درخشش مولانا  زیر عنوان

 

( تابنده چو خورشید  )

در کلام مـــــــولانا تابشــــی دگـــــر باشــد

ناله بی اثــــــرهــم  نیست دلبراربه بر باشد Read More »