p n j

پیام انجمن فرهنگی پرستوهای مهاجر به انجمن فرهنگی گلخوشه های هنر

Facebookgoogle_plusFacebookgoogle_plus

اولتر از همه به نمایندگی از خود و همه دست اندرکاران انجمن فرهنگی پرستوهای مهاجر بهترین وصمیمانه ترین تبریکات خودرا به مناسبت ششمین سالگرد ایجاد انجمن گلخوشه هاى هنر، روز بین المللى زن و فرارسیدن سال نو به شما گوینده دکلماتور صداى آشنا خانم فرهیخته بانو فوزیه جان میترا وموسس انجمن، دکلماتور خوش سیما وخوش صدا میلادجان شریف وتمام دست اندر کاران انجمن زیباى شما تقدیم نموده، موفقیت هاى بیشتر تانرا در عرصه خدمات هنرى وفرهنگى در راستاى غنامندى فرهنگ پر بهاى وطن عزیز ما افغانستان خواهانیم .

 انجمن پرستوهاى مهاجر مقیم کشور دنمارک افتخار دارد که با انجمن پرتلاش شما همکارى همه جانبه دارد ودر این راستا منحیث همکار در قسمت تبلیغ وترویج فرهنگ افغانستان شب وروز کار مینماید. از اینکه از انجمن ما در آستانه تجلیل از ششمین سالگرد انجمن زیباى تان وهم گرامیداشت از روز بین المللى زن وسال نو هجرى شمسى ١٣٩٧ دعوت به عمل آوردیدواز تماشاى برنامه های خوب شما که براى ما بسیار لذت بخش بود یک جهان سپاسگزاریم

قابل تذکر میدانم از سهم گیری اعضای انجمن پرستو های مها جر در این جشنواره محترم ضیا ضیایی معاون انجمن ، عبدالحنان نوس مسئول روابط خارجی، جمیله جان منصور مسئول امور زنان انجمن، سیما قاری زاده فعال فرهنگی و مسئول کمیته تدارکات، نورالله پروانی عضو کمیته رهبری انجمن و شاعر توانا، سردار محمد رازی و تعدا د زیادی از اعضای انجمن پر افتخار  قدر دانی  ویژه داشته باشیم  قابل یاددهانی می دانم که از طرف هیئت مدیره و کمیته زنان انجمن پرستو های مهاجر در این جشنواره ازجمیله جان منصور، پریوش جان نجیمی، ناجیه جان لکنوال، و ناهید جان پروانی  که از فعالترین اعضای انجمن پرستو های مهاجر هستن  به مناسبت روز جهانی همبستگی زنان تقدیر به عمل امد

قابل تکرار میدانم تا از محترم ضیا ضیایی معاون انجمن پرستو های مهاجر که پیام انجمن پرستو های مهاجر را عنوانی گلخوشه های هنر به خوانش گرفت قدر دانی نمایم. و همچنان از  خانم محب و غیاث واحدی هم سپاسگزارم که به مناسبت روز جهانی زن و ششمین سالگرد انجمن گلخوشه های هنر نمایشنامه را  با همکاری انجمن پرستو های مهاجر اجرا نمودند

 اجازه دهید بازهم از لطف و محبت شما به خاطر سهم دادن انجمن پرستوهاى مهاجر در این همایش فرهنگى تشکر کنم که به ما نیز اجازه دادید تا از برخی فرهنگیان کشور با اهدا لوایح تقدیر، سهم خویش را ادا نمائیم

جا دارد از شفیقه جان محب عضو هیئت مدیره انجمن فرهنگی پرستوهای مهاجر که با اهدا  تحفه ارزشمند روز تولدم را تبریک گفتند و با قدردانی از کارهای فرهنگی ام یک دستگاه  تلیفون موبایل و یک حلقه نکتایی هدیه دادند تشکر جداگانه داشته باشم

قابل یاد آوریست که برای قدردانی برای تعدادی از فعالین هردو انجمن لوح تقدیر اهدا شد

از طرف انجمن پرستو های مهاجر برای نخبگان فرهنگی زیر دراین نشست فرهنگی لوح تقدیر داده شد

احمد نصیر فیاض ژورنالیست برنامه سیاسی تلویزیون اریانا

نوراحمد پاییز برنامه ساز صبح و زندگی تلویزیون اریانا

زحل میرزایی یزدان پرست سر دبیر نشریه کابلستان در کابل

اشرف شهکار مؤسس تلویزیون بهار

سلام سنگی هنرمند بی بدیل و ستاره درخشان آسمان سینمای افغانستان

از طرف انجمن فرهنگی پرستوهای مهاجر به انجمن ها و شخصیت های زیر لوح تقدیر داده شد

انجمن وزین گلخوشه های هنر – لوح تقدیر   

رخسار سلیمان…شاعر جوان و زیبا بیان عضو انجمن فرهنگی گلخوشه های هنر لوح تقدیر

احمدضیا رشیدی هنرمند محبوب و مسئول امور هنرمندان انجمن فرهنگی گلخوشه های هنر لوح تقدیر 

فرزانه نوابی هنرمند محبوب عضو انجمن فرهنگی گلخوشه های هنر لوح تقدیر

نادره عظیم صافی عضو هیئت مدیره انجمن فرهنگی گلخوشه های هنر لوح تقدیر

شیلا قیامی شاعر زیبا بیان و عضو هیئت مدیره ی انجمن فرهنگی گلخوشه های هنر لوج تقدیر

عده ای از فرهنگیان ار طرف انجمن فرهنگی گلخوشه های هنر مورد تقدیر قرار گرفتند

. نجیب برید مسئول انجمن فرهنگی پرستو های مهاجر اوارد

عبدالحنان نوس مسئول روابط خارجه انجمن فرهنگی پرستوهای مهاجر- اوارد

غیاث واحدی عضو انجمن فرهنگی پرستوهای مهاجر،  ممثل ورزیده رادیو و تلویزیون افغانستان  اوارد.

شفیقه محب عضو هئیت مدیره انجمن فرهنگی پرستوهای مهاجر لوح تقدیر

سیما قاری زاده عضو هیئت رهبری انجمن فرهنگی پرستوهای مهاجر لوح تقدیر

نورالله پروانی عضو هیئت رهبری انجمن فرهنگی پرستوهای مهاجرلوح تقدیر

. سر دارمحمد شاعر وارسته لوح تقدیر

———-

همچنان از طرف کمیته زنان انجمن  فرهنگی پرستو های مهاجر برای عده از فعالین انجمن تحفه داده شد

 

 

About VIP

x

Check Also

38600887_1749418721821968_3485455781355061248_n

بند امیر بامیان

دوستان عالیقدر  ‎اینک غرض مزید معلومات شما عزیزان نکته چندى در رابط به بند امیر ...