Monthly Archives: عقرب ۱۳۹۶

ضحاک ستمگر

 

هر سوکه نظر کردم، هرگوشه گذر کردم

خاکستر و خون دیدم، ویرانه به ویرانه

آتش زده در خرمن ، آتش شده سرتاسر

هم سوخته شمع ما ، هم سوخته پروانه

 افتاده جوان ما، گلگون شده گیسویش
باز آر که مادر را ، تا موی کند شانه

ضحاک ستمگر را ایوان شده این وادی

یک سلسله مارانی پیچیده به این خانه

هرروز جوانی را در کام خود اندازند

فریاد که اهریمن،  ره برده به این خانه

کو کاوه آهنگر بر سر کند آن نیزه

فرزند ستمکش را آزاد  ز  زولانه

افسانه ی خون باشد تاریخ سراسر غم

سر تا به قدم درد است این ملک غریبانه

جلیله سلیمی

زور ازمایی خونین پاکستان

رفیق واحد سادات

حملات تروریستی در ولایات پکتیا ، غزنی ، فرآه ، قندهار و تلاش بخاطر مناطق و ولسوالی ها در مجموع کشور که باعث تلفات زیاد ملکی و نظامی گردیده و همزمان با نشست عمان تشدید یافته است ، پیام پاکستان بی ازرم به ستراتیژی جدید أمریکا میباشد که به قیمّت تباهی افغانستان ، کشتار افغانان و شهادت فرزندان فداکار وطن ، به ولی نعمتان غربی ضرب شصت نشان داده و میگویند که پاکستان و متحدان سابق و جدید و مشوقان او اماده تصفیه حساب با أمریکا میباشند و به این سادگی و فقط با تهدید های شفاهی و طمطراق سکانداران قصر سپید ، عقب نشینی نمی نمایند . تشدید جنگ إعلام نا شده پاکستان در وجود ملیشه های إنکشور طالب ، داعش و … صفحه خونین دیگر از کشمکش جیوپولوتیک رقبای منطقوی و بین المللی در افغانستان است و نمایانگر ان میباشد که دور جدید بازی های بزرگ خونبارتر خواهد بود و افغانستان که از دوران جنگ سرد و تا کنون ، میدان رقابت انان است در جنگ جاری خونین و بسیار پیچیده استخباراتی و مافیایی کماکان قربانی میدهد .

Read More »

مسوول کیست؟

جناب رییس جمهور در یک بیانیه عالمانه شان فرمودند که ما تا هنوز تعداد نفوس کشور را نمی دانیم. تعداد مامورین دولت را نمی دانیم. مقدار مصارف ، هدف و نتیجه مصارف خود را نمی دانیم و در مورد پروژه های انکشافی معلومات دقیق نداریم. جناب شان متذکر شدند که در گزارش پروژه های انکشافی یکی از وزارت ها پنجاه اشتباه را متوجه شده اند.

اکنون سوال اینجاست که مسوول چنین وضع نابسامان کیست؟ کی باید پاسخگوی این ندانم کاری ها باشد؟

Read More »

هفته سوم وچهارم اکتوبر

یادداشت هفته

یک:   می گویند کتابی با سابقه دو هزار ساله از نزد قاچاقبرا ن آثار عتیقه در ولایت میدان وردک بدست آمده است. طبق اظهار مسوول اطلاعات و فرهنگ ولایت ، این کتاب بر روی پوست آهو نوشته شده وشاید بخشی از اوستا باشد. در صورتیکه حدس مسوولین اطلاعات و فرهنگ درست باشد، کتاب متذکره می تواند از اهمیت بزرگی برخوردار باشد. لهذا از مسوولین اطلاعات و فرهنگ کشور مخصوصا ریاست آرشیف ملی جدآ تقاضا می گردد که به دریافت کتاب متذکره و تثبیت ماهیت آن بذل مساعی نموده ، جامعه فرهنگی را در مورد قدامت تاریخی و محتوای آن در جریان قرار دهند تا بخشی از تاریخ کهن کشور بیشتر روشن گردد.

این تذکر را بخاطری لازمی می دانم که هزاران اثر با اهمیت تاریخی در سال های حاکمیت جهادی مورد دستبرد قرار گرفته و در بدل پول نا چیزی به کشور های دیگر قاچاق گردیده است که متاسفانه این روند هنوزهم ادامه دارد.

Read More »