download

نکاتی از یادداشت های روزانه

Facebookgoogle_plusFacebookgoogle_plus

محمد الله وطندوست

۲۴/۵/۲۰۱۷

۳/۳/۱۳۹۶

در شبکه های اجتماعی جلسه کشور های اسلامی در عربستان بمنظور گویا مبارزه با تروریزم و سفر دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا با دخترش توجه همه را بخود جلب نموده است. بعضی ها رهبران عربستان را را نسبت توجه بیش از حد به دختر رییس جمهور امریکا ملامت می کنند و عده یی هم رییس جمهور امریکا را مورد انتقاد قرار می دهند که چرا دخترش را در دید عرب های عیاش قرار داده است و با سران عربستان به بازی شمشیر پرداخته است. همه این موضوعات می تواند مورد توجه قرار گیرد اما عمده ترین مسئله که به سرنوشت امروز و فردای ما عمیقا تا ثیر می گذارد و نا آرامی های کشور ما و منطقه ما را سالهای طولانی دیگر تداوم می بخشد ,خریداری سلاح های مرگبار به ارزش بیشتراز دو صد دالر امریکائیست که شیخ های فاقد وجدان عرب بمنظور تقویت هراس افگنی و ادامه قلدری مشتی مفتخواران انجام داده اند. این قرار داد نه بمنظور مهار هراس افگنی بلکه بمنظور تقویت هراس افگنی صورت گرفته عواقب نهایت خطر ناکی را در قبال دارد.

اینکه سرمایداری جهانی و پا دو های منطقوی شان مطابق سرشت ذاتی سرمایه به چنین تبه کاری ها مبادرت می ورزند حرفی نیست . اما دفاع از چنین عمل وحشیانه آنهم زیر نام دین جفای بزرگی در حق خلق های مسلمان منطقه و جهان است.

افشای دسیسه های پنهان و عیان سرمایداری جهانی  و معرفی چهره های کثیف شیخ های عربی و عجمی وظیفه توقف نا پذیر روشنفکران ماست تا مردم در دام تبلیغات وحشیان گرفتار نشوند و با اتحاد خود بر ضد توطئه دشمنان شان ایستاده گی نمایند.

۲۵/۵/۲۰۱۷

۴/۳/۱۳۹۶

می گویند وکیلی از وکلای محترم و معزز شورای ملی صبح زود بنابر مصروفیت های وظیفوی و بیدار خوابی های همیشگی نتوانسته در پرواز طیاره خود را بمیدان هوائی برساند. طیاره نیز بیدون در نظر داشت شاءن و مقام وکالت بیشتر از نام ساعت منتظر نشده با دیگر مسافرین پرواز نموده است. اما در میدان هوائی که در این روز ها فرودگاه می گویند یعنی در محلی که طیاره نشست می داشت ,موکلین و خویشاوندان وکیل به شمول پسر ارجمندش از موقف و مقام وکالت جانانه دفاع نموده  طیاره را اجازه فرود نداده اند. طیاره یا به اصطلاح روز هواپیما دو باره با شرمنده گی به کابل بازگشته است. پیلوت که او را هم نام عوض شده بنام خلبان یاد می شود,قسم یاد نموده که دیگر در آن منطقه پرواز نکند.

در این حادثه در حالیکه وکیل به قول خودش تابو شکنی کرده و قدرت خود را توانسته به ثبوت برساند نمی تواند ملامت باشد؟!  پسر وکیل که خط رنوی را با گذاشتن سنگ ها غیر قابل استفاده نموده نیز کار خلافی انجام نداده  بر عکس او منحیث فرزند خلف نه تنها از حیثیت پدر که وظیفه دینی و دنیا یی اوست ,بلکه از حیثیت و موقف مجموع وکلای برحال , گذشته و آینده دفاع قاطع و جانانه نموده است؟!

مقام ولایت نیز طبق اظهارات سخنگویش هنوز گزارش رسمی و شکایت تحریری دریافت ننموده تقصیری ندارد. پس معلوم است که پیلوت و شرکت هوائی که نمی خواهد در آن منطقه پرواز نماید و ساعتی نخواسته است منتظر تشریف آوری وکیل مردم در میدان هوائی باشد ,جدآ و اکیدامسوول و جوابده است. مقام های عدلی و قضایی بایست بمنظور دفاع از حیثیت, موقف و ومقام وکلای عالیقدر که شب وروز بیدون احساس خستگی و غیابت در خدمت موکلین مخصوصا خویشاوندان و اقارب قرار دارند, پیلوت طیاره و شرکت مورد نظر را جدا مورد بازپرس قرار دهند تا در آینده کسی نتواند موقف و حیثیت وکلا را خدشه دار سازد و آنان را مجبور به سحر خیزی و وقت شناسی نماید؟!

۲۷/۵/۲۰۱۷

۵/۳/۱۳۹۶

تبلیغات رسانه های غربی می تواند شیطان را فرشته و فرشته را شیطان معرفی نماید و به اذهان عامه بقبولاند که که منبع اصلی و اساسی تشخیص درست ونادرست فقط و فقط رسانه های غربیست و بس.

بعد از کنفرانس اسلامی در عربستان سر و صدای زیادی بره انداخته شد که گویا پاکستان این متحد استراتیژیک غرب  در راس امریکا به حاشیه رانده شده و به صدر اعظم پاکستان موقع داده نشده تا در کنفرانس متذکره که تحت نظر حامی بزرگ اسلام,شیخ رونالد ترامپ برگزار گردیده بود , ایراد سخن نماید. به تعقیب آن گفته شد که امریکا از پاکستان خواسته است تا هراس افگنان را از آن کشور بیرون نماید. بعدآ تبلیغ شد که جنگ در افغانستان جنگ نیابتی از جانب پاکستان بر ضد افغانستان و هند است.

مجموع این تبلیغات بخاطر آن است تا ذهن ساده اندیش ما شرقی ها قبول کند که امریکا بر ضد پاکستان این مرکز هراس افگنی و تروریزم تصمیم جدی اتخاذ نموده است تا آن کشور را مجبور کند که به تروریزم خاتمه بخشد و لانه های ترور و دهشت افگنی را در قلمرو خود نابود نماید.

 آیا واقعیت امر چنین است؟

آیا در طول شانزده سال تسلط امریکا و شرکا ,در کشور ما کوچکترین قدمی در مهار ترور و هراس افگنی برداشته شده است؟

آیا در امریکا با تغیر روسای جمهور اهداف استراتیژیک و بلند مدت آن کشور می تواند دگر گونه شود؟

آیا اصولا سرمیداری جهانی خواهان صلح و ثبات در کشور ما و منطقه است؟

مسلما جواب این سوال ها منفی است. لهذا نباید اسیر تبلیغات دروغین و غیر واقعی نظام بی رحم سرمایداری قرار گرفت و با امید واهی به دیگران چشم دوخت .

سر نوشت  جنگ و صلح  ,ثبات و استقرار ,آزادی و دموکراسی ,فقط و فقط به خود مردم افغانستان مربط است و صرف اتحاد و وحدت خلق های کشور ضامن نجات کشور از بحران کنونیست و بس!

۲۸/۵/۲۰۱۷

۷/۳/۱۳۹۶

در هفته گذشته باز هم جانیان  آدم کش جنایت آفریدند و عده یی از هموطنان مظلوم ما را به خاک و خون افگندند.

در ولسوالی واشیر هلمند ,شش تن به شمول مسوول امنیت دولتی , در قندهار در یک پایگاه نظامی هژده تن و در خوست چهارده تن افراد ملکی توسط طالبان وحشی این برادران گویا ناراض کرزی ,حکمتیار و اشرف غنی جان های شرین خود را از دست دادند و عده قابل توجهی نیز مجروح و معلول گردیدند.

این جنایات گویا حوادثی طبعی و نورمالی اند که کتله های از مردم در سرزمینی بنام افغانستان محکوم به آن اند و باید پذیرای آن باشند.

متاسفانه ما خود نیز حساسیت لازم را در برابر چنین جنایات از دست داده ایم و جزء حوادث روتین و روزانه محسوب می کنیم. دولتمردان مزدور و بی آزرم نیز جز ابراز تسلیت به خانواده شهدا کار دیگری را بلد نیستند و سخنگویان شان نیز فقط یادگرفته اند بی شرمانه ادعا کنند که دشمن عمل بزدلانه یی را در فلان منطقه مرتکب گردیده اند وبس.

آری هموطن!

سرنوشت غم انگیز مردمان ما در سایه حا کمیت امریکایی _ جهادی  با دستان نا پاک همسایگان طماع ما رقم می خورد و ستون پنجم خزیده در حاکمیت نیز متاسفانه امکانات لازم را برای چنین جنایات فراهم می سازد. ور نه چگونه ممکن است در حالیکه جوانان در قوای مسلح مستقیما در جنگ و مقابله قرار دارند ,دست های مشکوک بصورت علنی به برادران نا راض کرزی ها ,حکمتیار ها و اشرف غنی ها,توسط هلی کوپتر آنهم در روز روشن سلاح ,مهمات و مواد لوژستیکی انتقال می دهند, ولی منبع پرواز و ساحه نشست این هلی کوپتر ها همچون رازی باقی می ماند.

چنین حاکمیتی که خود بر ضد مردم در جنگ و مقابله قرار دارد ,بهیچ وجه حاکمیت مشروع و قانونی پنداشته شده نمی تواند. بایست مردم با طر د هر گونه تبعیض و تعصب و رد هرگونه قوم گرائی , قبیله پرستی و سمت خواهی متحدانه و قاطعانه علیه دشمن مشترک و حامیان مخفی و علنی آنان مقابله کنند. ورنه تکرار حوادث هلمند ,قندهار و خوست در هر گوشه یی از کشور هر لحظه متصور است  و نتایج مصیبت باری را در قبال خواهد  داشت.

About VIP

x

Check Also

18261673_619106328294311_1434754186_o

انسانیت؛ بزرگترین شعار وی

رسانه ها در دنیای امروز جایگاه قابل توجهی در همه عرصه ها پیدا کرده اند  ...