Daily Archives: ثور ۲۷, ۱۳۹۶

!کابلِ من سزاوار دزدان نیست

نوشته: ملک ستیز

هر باری‌که در کابل قصرهای بزرگ، مرمرین و مجلل را می‌بینم، در عقب آن نام‌های رهبر، وزیر، مشاور، فرمان‌ده، جنرال، رییس و وکیل را پنهان کرده‌اند. وقتی بر جاده‌هایش می‌نگری، موترهای همین‌ها با صدها محافظ خیابان‌ها را پر کرده‌اند. با شکم‌های بادکرده در عقب رستورانت‌ها روان هستند و سربازان جوان از عیاشی آن‌ها تا نیمه‌های شب محافظت می‌کنند. از شهرم که در آن بزرگ شدم، خجالت می‌کشم. شهری‌ که فرزندانش را همین‌ها تیرباران کرده‌اند و مادرانش امروز در زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند. این انسا‌ن‌نما ها از پول‌های حمایت جامعهء جهانی به دزدان حرفه‌یی تبدیل شده‌اند. این‌ها برای نمایشات روز، لباس‌های سفید می‌پوشند، ریش‌های عطرپاشان می‌گذارند و به‌مساجد می‌روند تا مسلمان‌بودن شان‌را به‌رخ مردم کشند. مبتذل‌ترین این‌که تصاویر این دزدان بر دیوار های جاده‌ها و شیشه‌های موترها به‌شدت اذیت‌کننده است. این رهبرانِ با افتخار در مجالس بزرگ از وحدت ملی، کاهش فساد و خروج اجنبیان سخن می‌گویند و هزاران انسان بی‌هوش برای‌شان کف می‌زنند و نالهء تکبیر می‌گویند. این‌است واقعیت شهر من، شهری‌که روزگاری نمادی از فرهنگ و اخلاق اجتماعی بود

تغییر در شکل بندی نیروهای نظامی سیاسی افغانستان

سراج الدین ادیب دنمارک – دو شنبه ۴ قوس ۱۳۷۵

وضعیت سیاسی و نظامی در افغانستان در ماه گذشته به ضرر گروه طالبان بود،چه طالبان که پس از تسخیر بکابل با عجله و بدون مقاومت مهمی به سوی شمال تا معبر سالنگ پیشروی کردند، هدف خود را تسخیر مقر اصلی احمد شاه مسعود فرمانده نظامی دولت برهان الدین ربانی اعلام کردند. اما درین محل با مقاومت شدید نیروهای مسعود به تدریج قوایشان روبه ضعف گذاشت و در مقابل حملات مسعود تاب مقاومت نیاوردند و شکست های پی در پی را متقبل شده تا ده کیلو متری کابل عقب نشستند.

Read More »

رییس جمهور متفکر ما جدیدآ مراکز فساد را کشف نموده است؟!

محمد الله وطندوست

رییس جمهور متفکر افغانستان بعد از سه سال تسلط در ارگ بالاخره به کشف بزرگی نائیل گردید. جناب شان دریافتند که وزارت داخله فاسدترین ارگان امنیتی و وزارت خارجه قوم گرا ترین وزارت در کابینه شان است؟!

واقعا کشف چنین پدیده ها از عهده هر کس ساخته نیست . تنها دکتور علوم اجتماعی ,استاد پوهنتون های امریکایی و متفکر دوم جهان می تواند به چنین کشف سترگ نائیل گردد. ذهی افتخار به چنین رییس جمهور؟!

سوال اینجاست که آیا فساد تنها در وزارت داخله  و قوم گرایی صرف در وزارت خارجه محدود و منوط است ,یا سر تا پای دولت را فساد فراگرفته است؟

Read More »

یک یاد دور

مشعل حریر
وقتی از خانه برون شدیم شام بود و آذان پیش نماز از مسجد نزدیک به خانه ایشان فضای عطر آگین شهر همیشه بهار را ثنا و ندای بی پناه میخشید.
از سرک باریک فرعی خامه پیش خانه ای شان حرکت نموده و پس از طی مسافتی وارد شدیم به سرک عمومی و در حالیکه راه مرکز شهر را در پیش گرفته بودیم به راه بندان دور از انتظار سر خوردیم. ازدحام وسایط نقلیه دور از تصور بود و بوی تیل و دود و خاک بهم آمیخته بود.

Read More »