15032221_10154750463448620_8026254029617597593_n

دستگیر صادقی

Facebookgoogle_plusFacebookgoogle_plus


معرفی دفتر خاطرات جنرال آصف الم 
زیر عنوان ” سیر زنده گی در آیینه تاریخ

با مسرت به اطلاع می رسانیم که دفتر خاطرات دوست گرامی مان جناب تورن جنرال محمد آصف الم شخصیت بزرگوار نظامی، سیاسی و فرهنگی، زیر عنوان ” سیر زنده گی در آیینه تاریخ ” در همین تازه گی ها در داخل کشور عزیز مان افغانستان به زیور چاپ آراسته گردیده است. با نشر این اثر، انتظار طولانی آنانی که منتظر چنین اثر جالب فرهنگی بودند، بر آورده شده است. این اثر ارزشمند دردو صد و هشتاد صفحه با یک مقدمه و به داخل پنج فصل به ترتیب زیر تنظیم شده است:

فصل اول: آغاز و شرایط زنده گی در روستای پراچی
فصل دوم: دنباله خاطرات
فصل سوم: وضع قضا و محاکم در افغانستان
فصل چهارم: آغاز زنده گی سیاسی
فصل پنجم: دستگاه قضایی عسکری افغانستان

هر فصل برازندگی های خاص خود را دارد؛ ولی آنچه بیش از همه توجه را بخود جلب می نماید، همین فصل چهارم یا آغاز زنده گی سیاسی است. در این فصل از کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲، جریان محاکمه سردار عبدالولی خان، کودتای میوندوال، قیام مسلحانه هفت ثور، معرفی حفیظ الله امین و زندان پلچرخی و خاطرات تلخ ناشی از آن زندان مخوف، با دقت و کنجکاوی فراوان صحبت شده است.

کتاب ” سیر زنده گی در آیینه تاریخ ” برگی است از رویدادهای تاریخی نیم قرن اخیر که با زبان بسیار روان، ادیبانه و گاهی هم شاعرانه، نگاشته شده و خواننده را با خود به سیر و سفر پر از فراز و فرود زنده گی در یک کشور عقب نگهداشته شده و با تضادهای عمیق اجتماعی و فقر جانسوز مسلط به آن، می برد؛ و تلخکامی های مردم را در بستر ها و شرایط متفاوت و روزگارانی که استبداد، جهل و خرافات مسلط بوده است به نمایش می گذارد.

نشر این کتاب را به تمام ترقی خواهان افغانستان، جوانانی که به امروز و فردای کشور می اندیشند و از گذشته می خواهند بدانند، اهل فرهنگ و تاریخ، شادباش گفته و این موفقیت سترگ را برای دوست عزیز و بزرگوار مان جنرال آصف الم تبریک می گوییم. آرزو می نماییم جناب شان سالهای سال زنده و به سلامت باشند تا بیشتر از این از فیض اندوخته های شان مستفید گردیم.

۱۴ نومبر ۲۰۱۶

 

About VIP

x

Check Also

38600887_1749418721821968_3485455781355061248_n

بند امیر بامیان

دوستان عالیقدر  ‎اینک غرض مزید معلومات شما عزیزان نکته چندى در رابط به بند امیر ...