1

پیام تسلیت انجمن فرهنگی پرستو های مهاجر

Facebookgoogle_plusFacebookgoogle_plus

با تاسف و الم اطلاع حاصل نمودیم. استاد محب بارش از چـــــهره ادبی، سخنور معاصر و شاعر مجموعه‌ “یک‌ روزِ .بی‌دروغ ” استاد دانشــــــگاه کابل به اثر سکته قلبی ایـن جهان را بدرود گفته و به ابدیت پیوستند 

جاویدانگی نابهنگام شاعر وارسته مرد ولا صفت قلم بدسـت ،جامــعه ی ادبی و فرهنگی در داخل و خارج ، کشور خود را در این غـم بـزرگ شـــــــریک دانسته به خانواده محرومی و تمام دوستان و عزیزان علاقه شاعر والامقام محـب بارش تسلیت غرض نموده یاد و خاطره اش گرامی باد بهشت برین جایش
ما دست اندرکاران انجمن فرهنگی پرستو های مهاجر این ضایعهء نا به هنــــگام و جبران

نا پذیر را برای تمام حامعه ادبی و فرهنگی بخصوص خانواده محتـــــــرم استاد بزرگوار تسلیت غرض نموده خود را دراین غم واندوه برزگ شریک میدانم

انجمن فرهنگی پرستو های مهاجر

نجیب برید

About VIP

x

Check Also

38600887_1749418721821968_3485455781355061248_n

بند امیر بامیان

دوستان عالیقدر  ‎اینک غرض مزید معلومات شما عزیزان نکته چندى در رابط به بند امیر ...