POETRY

پرویز قرین : چقدر غم دارم

Facebookgoogle_plusFacebookgoogle_plus

چقدر غم دارم

***

بر لبم عطر نفسهای تو را کم دارم
در دلم بیتو ندانی، چقدر غم دارم

***

در طی گردش این عقربهها، ساعتها
روی چشمان سیاهم به خدا نم دارم

***

بیتو از زندگیام هیچ ندیدم ثمری
در نبود تو در این گوشه فقط، دم دارم

***

پیش تو رکعت هفتاد و ششم، در سجده
پیش تو رکعت هشتادوقدِ خم دارم

***

نامِ تو میوهی شیرین غزل گشته، رفیق!
تا از این قافیههای تو یک عالم دارم

***

بودنت بوی خوشی روی ردیفم شده وُ
خندهات لذت یک لحظه که من کم دارم

About پرویز قرین

x

Check Also

18261673_619106328294311_1434754186_o

انسانیت؛ بزرگترین شعار وی

رسانه ها در دنیای امروز جایگاه قابل توجهی در همه عرصه ها پیدا کرده اند  ...