POETRY

قـدحی پـــر شـــده : احمد محمود امپراطور

Facebookgoogle_plusFacebookgoogle_plus

قـدحی پـــر شـــده

***

از لبِ بــــــاده پـــرستت به لبـــــم آب بده 
قـدحی پـــر شـــده از آن مُـــلِ نــایاب بده 

***
دست خود حلقه بزن تنگ در آغوشـم گیر 
زلفِ مشکیـن تو بدوری کمـــرم تــاب بده 

***
در بهشتِ تن گلبــرگ و خدا گونه ی خود
منی در مانده و عاصی شده را خواب بده 

***
کودکِ نو سفـــر عشق و نــو آمـوز هستم 
بــه من استـــــــاد سخن درس ز آداب بده 

***
آسمـــانِ دلِ من گشتـــه چو زلــف تو سیاه 
روشنـــــایی بـــه شبــــم از رخِ مهتاب بده 

***
تویی صیاد و من آن ماهی شوریده ی موج
در دل قلــــــــزم شــب آمـــده قــــلاب بده

*** 
دست خالــــی نــــروم من به نبــــرد رقبـا 
ز کمان خانه ی ابـــــرو به من اسباب بده 

***
من که مـــادون در و درگهی عشقت باشم
به ســـرم نــــاز کن و حکم چو ارباب بده 

***
بگذار هــــر چه به محمود دلت میخــواهد 
اســــم دیوانــــگی را بهــــرِ من القاب بده

 

بامداد یکشنبه اول قوس ۱۳۹۴ هجری خورشیدی
که برابر میشود به ۲۲ نوامبر ۲۰۱۵ میلادی
ســـرودم 
احمد محمود امپراطور
کابل/افغانستان

About احمد محمود امپراطور

x

Check Also

18261673_619106328294311_1434754186_o

انسانیت؛ بزرگترین شعار وی

رسانه ها در دنیای امروز جایگاه قابل توجهی در همه عرصه ها پیدا کرده اند  ...