آموزش مقدماتی اینترنت

Facebookgoogle_plusFacebookgoogle_plus

About VIP

Leave a Reply

x

Check Also

21875629_681490158722594_1738410558_o

روگشایی نخستین کتاب (مدیریت رسانه در افغانستان)

نخستین کتاب تحت عنوان مدیریت رسانه در افغانستان به نویسنده گی عبدالقدیر میرزایی ژورنالیست مشهور ...